05/01/2022 03:01

5 câu nói của cổ nhân nói rõ tài vận, phúc phận trong đời người

Tiền tài không vận vào cửa gấp, phúc khí không đi cửa lệch. Nếu giàu trong một đêm thì tiêu tiền cũng không xót, nhưng số tiền ấy cũng sẽ nhanh chóng chảy đi mất.

Cần kiệm trì gia phú, khiêm cung thọ ích đa

Cần kiệm thì gia đình mới phú quý, khiêm nhường, cung kính thì thọ ích mới nhiều. Phú quý chỉ có hai con đường, thứ nhất là mở rộng tài nguyên, thứ hai chính là biết tiết chế nguồn lực. Một người chỉ cần không lười nhác thì nhất định sẽ kiếm được tiền.

An phận bần nhất thời, bổn phận chung bất cần

An phận nghèo nhất thời, giữ tròn bổn phận cuối cùng chẳng thể nghèo. Người an phận thì không tranh với đời, sẽ không chiếm được lợi của người khác. Nhất thời thì họ có thể nghèo khó nhưng vĩnh viễn thì không. Họ chăm chỉ làm tròn phận sự, nỗ lực để làm tốt mỗi việc của mình.

5 câu nói của cổ nhân nói rõ tài vận, phúc phận trong đời người

Tài bất tiến cấp môn, phúc bất tiến thiến môn

Tiền tài không vận vào cửa gấp, phúc khí không đi cửa lệch. Nếu giàu trong một đêm thì tiêu tiền cũng không xót, nhưng số tiền ấy cũng sẽ nhanh chóng chảy đi mất. Nếu là số tiền dần dần tích lũy mà thành thì hiểu rằng kiếm tiền không dễ. Bởi vì cuộc sống không có đường tắt, hạnh phúc phải được vun đắp từng bước mới thành.

5 câu nói của cổ nhân nói rõ tài vận, phúc phận trong đời người

Đăng thường bát tài lượng, đai thường ma tài khoái

Đèn thường khêu thì sáng, dao thường mài thì sắc. Cần cù bù thông minh là lời dạy hết sức hữu dụng, chịu khổ một phần, tài năng một phần. Chăm khêu đèn thì đèn sẽ sáng, chăm mài dao thì dao sẽ sắc. Dù thông minh thế nào cũng không thể thiếu được sự nỗ lực.

Đại phú do mệnh, tiểu phú do cần

Đại phú quý là do mệnh, tiểu phú quý nhờ cần cù. Mỗi người đều chăm chỉ thì chắc sẽ được tiểu phú quý. Nhưng muốn đại phú quý thì cần xem vận mệnh của bạn thế nào. Trong mệnh có thì cuối cùng sẽ có, trong mệnh không có thì chớ có cưỡng cầu. Dốc lòng vì thế sự, làm tốt vận sự của ình thì mọi chuyện còn lại cứ để tùy duyên.

Tin cùng chuyên mục