05/06/2024 05:53

4 chính sách mới về BHYT có hiệu lực từ ngày 1/7/2024: Ai cũng nên biết sớm

Theo quy định mới ban hành thì từ ngày 1/7/2024 có 4 thay đổi về BHYT sẽ đi vào thực hiện đó là những chính sách mới gì người dân nên biết kẻo thiệt thòi. Thẻ bảo hiểm y tế được tích hợp vào thẻ căn cước

Từ 1/7/2024 các thông tin thẻ BHYT vào thẻ căn cước, người dân có thể dùng thẻ căn cước để khám, chữa bệnh và thực hiện các thủ tục về BHYT. Đồng thời, việc tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế vào thẻ căn cước khi có nhu cầu hoặc khi thực hiện việc cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình, học sinh - sinh viên

Từ ngày 1/7/2024 thực hiện cải cách tiền lương. Do đó, từ thời điểm này sẽ có hướng dẫn mới về mức đóng cũng như mức hưởng bảo hiểm y tế hộ gia đình, học sinh - sinh viên.

- Theo quy định người thì thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở;

- Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất;

- Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Đối với học sinh, sinh viên mức đóng BHYT hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở (ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%, học sinh sinh viên tự đóng 70%).

4 chính sách mới về BHYT có hiệu lực từ ngày 1/7/2024: Ai cũng nên biết sớm

4 thay đổi quan trọng về BHYT

Thay đổi mức đóng thẻ bảo hiểm y tế, mức hưởng chi phí khám chữa bệnh

Hiện nay, mức đóng BHYT được tính theo mức lương cơ sở; người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh mà chi phí khám chữa bệnh với chi phí thấp hơn 15% mức lương cơ sở thì được BHYT trả 100% chi phí khám chữa bệnh theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

Mức lương cơ sở đang áp dụng tại thời điểm này là 1,8 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, theo Nghị quyết Nghị quyết 104/2023/QH15, Quốc hội đã chính thức thông qua thời điểm thực hiện cải cách tiền lương, bãi bỏ chế độ tiền lương tính theo mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2024.

4 chính sách mới về BHYT có hiệu lực từ ngày 1/7/2024: Ai cũng nên biết sớm

Những quy định mới về BHYT có hiệu lực từ 1-7-2024

Bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế

Theo điều 24 Luật này hướng dẫn thêm, khi người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ đã tham BHYT và đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thì được chi trả chế độ từ quỹ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Người chưa tham gia BHYT mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương thì được hỗ trợ thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

x Chia sẻTheo: giaitri.thoibaovhnt.vn copy linkLink bài gốcTác giả: Min Min

Tags:

BHYT

khám chữa bệnh

Tin cùng chuyên mục